Primorska Banka

Primorska Banka - Hrvatska banka

  • Banka

PRIMORSKA BANKA d.d.

Primorska Banka
Scarpina 7, 51000 Rijeka
Telefon 051/355-777, telefaks 051/332-762
VBB 4132003
MB: 3015904
Žiro račun: 2386002
Swift: SPRM HR 22
http://www.primorska.hr

Uprava

Duško Miculinić – predsjednik, Željka Pavić, Anto Pekić Nadzorni odbor Francesco Signorio – predsjednik, Carlo Cattaneo, Gordana Pavletić, Domenico Petrella, Franco Brunati

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Francesco Signorio 49,96
2. Svetlana Signorio 8,92
3. Confisi S.A. 5,71
4. J.L.L. Marc Jourdan 4,91
5. Marino Bastianini 2,58
6. Gordana Pavletić 0,27
7. Carlo Di Dato 7,14
8. Domenico Petrella 6,31
9. IBS S.R.L. 5,72

Revizor

Revidicon d.o.o., Varaždin

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 136.094
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 136.094
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 2.378
Dobit/gubitak tekuće godine –6.737
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 40,46%

Primorska banka je osnovana 25. rujna 2001. godine na temeljima svoje prethodnice "Primorske štedionice“ d.d. Rijeka. Primorska banka d.d. Rijeka je regionalna komercijalna banka, koja djeluje na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-Senjske županije.
Iako je Primorska Banka tek krajem 2001. godine dobila odobrenje za rad kao Banka, uspjela je prepoznati potrebe i interese klijenata, kako građana tako i obrtnika i malih i srednjih gospodarstvenika. Potpora naše Banke posebno razvoju turističke djelatnosti na području Primorsko-Goranske i Istarske županije, kao i iskazano zadovoljstvo naših klijenata tretmanom u našoj Banci, drži nas u uvjerenju da smo na pravom putu.

Primorska banka d.d. Rijeka razvila je i nudi svojim klijentima široku paletu proizvoda, koji zadovoljavaju interese njenih komitenata. Primorska banka d.d. nudi Vam izuzetno povoljnu uslugu internet bankarstva primorsk@online, kartično poslovanje, SMS bankarstvo i još mnogo drugih atraktivnih proizvoda I usluga.

Banka Primorska Banka 17.1.2021

Primorska Banka